Kingtech hotline
0888119191

KINGTECH.COM.VN

WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ

Hỗ trợ trực tuyến
HDD 80G

HDD 80G

200,000 đ
HDD 160G

HDD 160G

320,000 đ
HDD 250G

HDD 250G

460,000 đ
HDD 500G

HDD 500G

900,000 đ
HDD 1T

HDD 1T

1,200,000 đ
HDD 2T

HDD 2T

1,650,000 đ
HDD 3T

HDD 3T

2,400,000 đ
HDD 4T

HDD 4T

3,500,000 đ