Kingtech hotline
0888119191

KINGTECH.COM.VN

WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ

Hỗ trợ trực tuyến
Nguồn tổng 30A
- Điện áp vào: AC 110V/220V/50Hz-15%.
- Điện áp ra : DC 12V-30A
Nguồn tổng 30A
- Điện áp vào: AC 110V/220V/50Hz-15%.
- Điện áp ra : DC 12V-30A